Poprawna pisownia

in vitro

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie in vitro należy zapisywać oddzielnie. Jego pisownia jest uwarunkowana pochodzeniem z języka łacińskiego, gdzie występowało właśnie jako dwa oddzielne wyrazy, dosłownie tłumaczone na w szkle. Ze względu na przejęcie tego wyrażenia do polszczyzny bez zmian, powinno być zapisywane w oryginalnej formie.
In vitro oznacza przebieg procesów biologicznych i biochemicznych poza ludzkim organizmem, w warunkach laboratoryjnych, które zostały zewnętrznie narzucone. W terminologii medycznej oznacza zazwyczaj zapłodnienie in vitro, czyli jedną z metod leczenia niepłodności.

Przykłady poprawnej pisowni

Daria i Grzegorz zdecydowali się na in vitro, ponieważ bardzo pragnęli mieć w końcu dzieci.
Te badania należy najpierw przeprowadzić in vitro, nim spróbujemy podjąć się prób na pacjentach.
Wykorzystanie metody in vitro w naszych badaniach pozwoli nam uniknąć skomplikowanych procedur.


Niepoprawna pisownia

invitro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inwitro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

in witro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

in-witro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

in-vitro

Niepoprawna pisownia