Poprawna pisownia

ośmiotysięczniki

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie szczytów górskich, których wierzchołek znajduje się na wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów nad poziomem morza. Popularne w szczególności wśród himalaistów, miłośników gór i geografów. Przyjmuje się, że na Ziemi znajduje się czternaście głównych ośmiotysięczników – 10 w Himalajach i 4 w Karakorum.
Powyższy wyraz to odmieniona w mianowniku liczby mnogiej forma rzeczownika ośmiotysięcznik. Jedyną poprawną wersją jego zapisu jest forma pisana łącznie. Uzasadnia to konstrukcja omawianego wyrazu, który składa się z cyfry osiem oraz liczby tysiąc, co tworzy tak zwany liczebnik prosty, czy też jednoczłonowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieustraszony Nepalczyk stanął na szczycie dziesiątego ośmiotysięcznika w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
Po zdobyciu szczytu alpinista przyznał, że był to najważniejszy dla niego ośmiotysięcznik.
Był to piąty ośmiotysięcznik zdobyty przez tego doświadczonego wspinacza.


Niepoprawna pisownia

ośmio tysięczniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ośmio-tysięczniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ośmiotysienczniki

Niepoprawna pisownia