Poprawna pisownia

doczekamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czekamy

Niepoprawna pisownia