Niepoprawna pisownia

tesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

też

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo też jest partykułą, służącą podkreśleniu cech wspólnych dla dwóch osób, sytuacji lub rzeczy, o których mowa. Stosuje się je także jako podkreślenie pewnych cech.
Też należy zapisywać przez ż. Powstało na skutek połączenia słowa te z przyrostkiem ż (analogicznym do -że), dzięki czemu utworzony wyraz kończy się na dźwięczne z z kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, czy ona też będzie chciała pójść z nami do kina, więc zapytam ją, zanim zrobię rezerwację.
Wczoraj byłem na spotkaniu klasowym w moim starym liceum. Taduesz też tam przyszedł.
Mimo że nie widujemy się zbyt często, też mam wrażenie, że doskonale się znamy i rozumiemy.


Niepoprawna pisownia

terz

Niepoprawna pisownia