Poprawna pisownia

dobiegły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do biegły

Niepoprawna pisownia