Poprawna pisownia

nazwałbyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nazwał byś

Niepoprawna pisownia