Poprawna pisownia

niezupełna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zupełna

Niepoprawna pisownia