Poprawna pisownia

zhańbiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

shańbiona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchańbiona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z hańbiona

Niepoprawna pisownia