Niepoprawna pisownia

do kupi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokupi

Poprawna pisownia, znaczenie: kupi coś dodatkowo.


Niepoprawna pisownia

dokópi

Niepoprawna pisownia