Laską nazywamy tak wydłużony przedmiot, najczęściej z uchwytem, służący do podpierania się. Jest to również jednostka czegoś, przykładowo dynamitu czy wanilii. W języku potocznym mówimy tak również na ładną, atrakcyjną dziewczynę. Jest to też grubiańskie określenie penisa. Obie przedstawione tu formy czyli laską i laskom są oczywiście poprawne, jednak znaczenie każdej z nich jest inne, dlatego nie można tych form używać wymiennie. Zapoznaj się z przykładami i definicjami użycia w zdaniu, które przygotowała nasza redakcja, a gdyby okazały się one niewystarczające zachęcamy do pozostawienia pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

laską

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz laską pochodzi od rzeczownika laska – jest to jego forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Zapis tego wyrazu przez ą warunkowany jest zasadą, która mówi, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny mieć właśnie takie zakończenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Podpierając się laską, powoli szła w ich kierunku.
Po operacji kolana przez kilka tygodni musiała podpierać się laską.
Widziałeś z jaką laską umówił się Paweł? Nie podejrzewałem go o to.


Poprawna pisownia

laskom

Poprawna pisownia, znaczenie: laskom z kolei to słowo mogące pochodzić od dwóch rzeczowników – laska lub lasek (inaczej: mały las). W obu przypadkach jest to forma odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Zasady pisowni polskiej nakazują kończenie przez om tych właśnie form deklinacyjnych rzeczowników, stąd niezależnie od znaczenia, zapis tak odmienionego rzeczownika będzie ten sam.

Przykłady poprawnej pisowni

To właśnie małym laskom znajdującym się za moim domem zawdzięczam ciepłe popołudnia spędzone na piknikach.
To dzięki laskom za miastem mamy dziś w spiżarni kosze pełne suszonych grzybów.
Moja dziewczyna nie znosi jak przyglądam się obcym laskom.
Tylko dzięki tym laskom jestem w stanie jakkolwiek samodzielnie się przemieszczać.