Obie opisane poniżej konstrukcje funkcjonują we współczesnej polszczyźnie, jednak pomimo zbliżonej pisowni i niemal identycznej wymowy, nie wolno ich ze sobą mylić. Zapoznaj się z definicjami i przykładami użycia w zdaniu przygotowanymi dla obu wariantów, aby wiedzieć w jakich sytuacjach używa się każdego z nich. W razie niejasności pamiętaj o możliwości pozostawienia swojego pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

na zbyt

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja na zbyt to połączenie ze sobą przyimka na oraz wyrazu zbyt, który w języku polskim może pełnić funkcję zarówno przysłówka, jak i rzeczownika. W pierwszym przypadku oznacza on: w nadmiarze, za bardzo, przesadnie, nadmiernie, w drugim z kolei jest określeniem odpłatnego rozprowadzania towarów najczęściej przez producenta. Tego typu konstrukcje mogą występować w zdaniach i powinny być zawsze pisane osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystkie jaja z tego miesiąca pójdą na zbyt, przecież nie jesteśmy w stanie tego przejeść.
By zarobić jak najwięcej, niemal wszystkie swoje zbiory sprzedawał na zbyt.
W tym miesiącu nie mogę sobie pozwolić na zbyt duże szaleństwa finansowe.
Nie liczę na zbyt duże zainteresowanie ze strony młodzieży, mało kogo interesuje przecież fizyka kwantowa.


Poprawna pisownia

nazbyt

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie nazbyt to z kolei przysłówek, oznaczający to samo co zbyt, czyli: nadmiernie, za bardzo. Jest to konstrukcja, która dawniej funkcjonowała jako połączenie przyimkowe, będąc dwoma oddzielnymi wyrazami. Połączenia przyimkowe w miarę ewolucji języka stały się zrostami i współczesne zasady pisowni polskiej nakazują ich łączny zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Drogi podmiejskie w mojej okolicy są nazbyt obciążone ruchem.
Podejrzewałam, że jego przekonanie o rychłym wzbogaceniu się jest nazbyt śmiałe.
Myślałam, że do końca roku sprawię sobie nowy samochód, jednak było to nazbyt optymistyczne założenie.