Niepoprawna pisownia

zginoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zginął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zginął służy do opisu tragicznej śmierci, najczęściej w wyniku wypadku albo zabójstwa. Odnosi się również do zaginięcia, zagubienia jakiegoś przedmiotu. Może być wykorzystywane do opisania sytuacji, w której ktoś lub coś znika nam z oczu, wychodzi poza zasięg głosu. W przenośni odnosi się także do tych sytuacji, w których pojawiają się poważne kłopoty, z którymi trudno jest sobie poradzić.
Słowo zginął należy zapisywać przez ął. Jest to zgodne z ogólnymi zasadami odmiany wyrazów w języku polskim w czasie przeszłym, o ile dotyczy on mężczyzn lub rzeczowników rodzaju męskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiktor był świetnym alpinistą, niestety jednak zginął podczas wyprawy wysokogórskiej w wyniku wypadku.
Nie wiem, gdzie on może być, jakieś dziesięć minut temu zginął mi z oczu i nie mogę go znaleźć.
Ilekroć zginął jej jakiś przedmiot, szukała go zapamiętale, jednocześnie bardzo się wściekając.