Niepoprawna pisownia

do kucza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokucza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dokócza

Niepoprawna pisownia