Niepoprawna pisownia

dwu kropki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwukropki

Poprawna pisownia, znaczenie: dwukropek jest znakiem interpunkcyjnym składającym się z dwóch kropek. Stawia się go przed cytatem z czyichś słów albo, gdy chcemy coś wyliczyć lub wypunktować (minimum dwa lub trzy punkty). Zasadę tę należy również stosować w zdaniach, w których używane są skróty takie jak: m.in., np. Po nich należy stawiać dwukropki, ale tylko wtedy, gdy wyliczeń jest więcej niż trzy.
Dwukropki to nazwa własna. Wyraz piszemy łącznie, a pisownię należy zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

I tutaj, przed wyliczeniem kilku najważniejszych zalet swojego ojca, postawiła dwukropki.
Dwukropki prawidłowo piszemy, gdy cytujemy czyjeś słowa.
Po dwukropku z zasady, poza kilkoma wyjątkami nie piszemy wyrazów wielkimi literami.


Niepoprawna pisownia

dwókropki

Niepoprawna pisownia