Niepoprawna pisownia

do kładność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokładność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dokładnoźć

Niepoprawna pisownia