Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej.

Poprawna pisownia

jak by

Poprawna pisownia, znaczenie: połączenie spójnika jak z cząstką trybu przypuszczającego -by.

Przykłady poprawnej pisowni

Postępuj wobec innych tak, jak byś chciał, by zachowywali się względem Ciebie.


Poprawna pisownia

jakby

Poprawna pisownia, znaczenie: partykuła osłabiająca dosłowność wyrazu, wyrażenia, do którego się odnosi; niby; potocznie: spójnik wprowadzający zdanie podrzędne warunkowe; gdyby.

Przykłady poprawnej pisowni

Śmiała się, jakby miała łaskotki.
Żyj tak, jakby jutra miało nie być.


Niepoprawna pisownia

jag by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jagby

Niepoprawna pisownia