Poprawna pisownia

beznadziejna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez nadziejna

Niepoprawna pisownia