Poprawna pisownia

mówi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mówi należy zapisywać przez ó. Jest to wyraz, który posiada pokrewne określenie mowa, pozwalające na wymianę samogłosek o na ó. Zgodnie z zasadami polszczyzny, jeśli w wyrazie pokrewnym występuje o, a lub e, które może ulec wymianie, zawsze wykorzystujemy o z kreską.
Mówi to czasownik, który opisuje, że osoba trzecia (on, ona lub ono) wypowiada się w jakiejś kwestii, wyraża swoje zdanie lub przedstawia na głos pewną historię. W przenośni wyrazu tego używamy, aby wskazać, że potrafimy odpowiednio odczytać przekaz danego symbolu, wydarzenia lub z innej wskazówki.

Przykłady poprawnej pisowni

Marysia często mówi o swoim małym piesku, którego bardzo lubi wyprowadzać na spacer do parku.
Według Pawła jego córka stanowczo za wiele mówi o swoim chłopaku, czym nie jest bardzo zainteresowany.
Taki symboliczny zapis nic mi nie mówi, musisz mi dokładnie powiedzieć, o co ci chodziło.


Niepoprawna pisownia

muwi

Niepoprawna pisownia