Niepoprawna pisownia

otusz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

otóż

Poprawna pisownia, znaczenie: otóż to partykuła, która wprowadza nową wypowiedź lub jej fragment. Pozwala na skomentowanie i nawiązanie do poprzednich części rozmowy.
Otóż należy zapisywać przez -óż, co wynika z dwóch zasad. Otóż wywodzi się od oto, dlatego następuje w nim wymiana o na ó, warunkująca pisownię właśnie z wykorzystaniem tej samogłoski. Jednocześnie, dodanie wzmacniającej partykuły do tego wyrazu pogłębia jego wydźwięk. Końcówka ta ma formę utrwaloną historycznie, dlatego należy zapisywać ją jako z z kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Otóż tak właśnie było. Opowiedziałem wam samą prawdę, przysięgam, że nie zmyślam niczego.
Otóż nie, nie masz racji, jeśli sądzisz, że gramatyka i ortografia nie mają większego znaczenia.
Otóż to, Ania ma rację, że to ciekawy kraj. Zresztą sam także chciałbym polecieć do Japonii.


Niepoprawna pisownia

otuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oturz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o tóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otósz

Niepoprawna pisownia