Poprawna pisownia

niewysłane

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niewysłane jest połączeniem partykuły nie z imiesłowem przymiotnikowym biernym wysłane. Zgodnie z zasadami ortografii obowiązuje pisownia łączna, ze względu na utracenie charakteru imiesłowu czasownikowego na rzecz przymiotnikowego: wysyłać-wysłane. Jedynie w przypadku, gdy zależy nam na podkreśleniu związku z czynnością, że coś do tej pory nie zostało zrobione, dopuszcza się wyjątkowo zapis rozłączny. Jednak należy podkreślić, że bez względu na kontekst pisownia łączna jest zawsze prawidłowa.
Niewysłane oznacza, że paczka, przesyłka, list lub e-mail nie zostały skierowane, przekazane do adresata. Niewysłane jest formą imiesłowu występującą w liczbie pojedynczej i w rodzaju nijakim oraz w liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym. Zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej odpowiada na pytanie mianownika kto? co? oraz wołacza o!

Przykłady poprawnej pisowni

Porządkując biurko mojej zmarłej mamy znalazłam niewysłane listy miłosne, adresowane do jakiegoś Michała Nowickiego.
Pani Kasiu dlaczego niewysłane paczki nie zostały jeszcze zaniesione do magazynu, tylko wciąż leżą przy wejściu do biura i tarasują przejście.
Przeglądając pocztę służbową, znalazłem w folderze robocze niewysłane wiadomości, które wczoraj pisałem i miałem przesłać do naszego nowego kontrahenta.


Niepoprawna pisownia

nie wysłane

Niepoprawna pisownia