Niepoprawna pisownia

dłuszszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dłuższy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłurzszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłóższy

Niepoprawna pisownia