Niepoprawna pisownia

codrudzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co drudzy

Poprawna pisownia