Obie wymienione poniżej konstrukcje są poprawne gramatycznie, należy jednak zapoznać się ze znaczeniem i zasadami użycia każdej z nich, ponieważ różnią się one znaczeniem. Dzięki lekturze poniższych definicji zrozumiesz na czym polegają różnice i nie popełnisz błędu, polegającego na użyciu formy niepasującej do kontekstu zdania. Pamiętaj, że w razie wątpliwości możesz zadać nam swoje pytanie w sekcji komentarzy na dole strony.

Poprawna pisownia

zaprawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie zaprawdę to powoli wychodząca już z użycia partykuła o charakterze podniosłym, podkreślająca prawdziwość wyrażonego w zdaniu sądu.

Przykłady poprawnej pisowni

Zaprawdę, wysłuchaj go, mądrze mówi.
Byłam tam, zaprawdę, nie kłamię.
Zaprawdę, Twoje postępowanie było godne podziwu.


Poprawna pisownia

za prawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: połączenie za prawdę to z kolei zestawienie ze sobą dwóch oddzielnych wyrazów: przyimka za oraz odmienionego w bierniku liczby pojedynczej rzeczownika prawda, oznaczającego treść zgodną z rzeczywistością. Jeśli wyrazy te występują obok siebie w wypowiedzi w opisanym kontekście, to nie należy ich łączyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Za prawdę jest w stanie zapłacić naprawdę dużo, więc powiedz mu, co wiesz.
Jego wierutne kłamstwo wziąłem za prawdę, co było ogromnym błędem.
Nie uznawaj za prawdę wszystkiego, co czytasz w gazetach.