Poprawna pisownia

dłubie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłóbie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dubie

Niepoprawna pisownia