Poprawna pisownia

aspirując

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aspirujonc

Niepoprawna pisownia