Niepoprawna pisownia

żadka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzadka

Poprawna pisownia