Niepoprawna pisownia

nie legalnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa legalnie.


Poprawna pisownia

nielegalnie

Poprawna pisownia