Poprawna pisownia

dezorientacja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dez orientacja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dezorjentacja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

desorientacja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

des orientacja

Niepoprawna pisownia