Choć na pierwszy rzut oka oba wyrażenia mogą wydawać się identyczne, ich znaczenia się różnią, zatem nie należy stosować ich wymiennie, lecz poznać zasady używania każdej z nich. Przydatne może się tu okazać przygotowane przez nas opracowanie tego zagadnienia – definicje wzbogacone również praktycznymi przykładami użycia w zdaniach. W razie gdyby pomimo lektury naszych materiałów pojawiły się jakieś pytania zachęcamy do ich zadawania w sekcji komentarzy na dole strony.

Poprawna pisownia

nieczuły

Poprawna pisownia, znaczenie: nieczuły to zaprzeczony za pomocą partykuły nie przymiotnik czuły. Używamy go do określenia osoby silnie na coś wyczulonej, wrażliwej na punkcie czegoś. Wyrazu tego możemy użyć również w stosunku do rzeczy, zjawisk i czynności, które są dokonywane z czułością, uczuciem, miłością lub serdecznością. Czułe urządzenia to z kolei takie, które reagują w odpowiedzi na niewielki impuls, natomiast czułe fragmenty ciała są wrażliwe nawet na niewielkie bodźce zewnętrzne. Wyrażenie nieczuły w większości przypadków powinno być zapisywane razem, w myśl reguły językowej, nakazującej łączny zapis partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym.
Wyjątkiem będą tutaj sytuacje kiedy w zdaniu przymiotnik jest wyraźnie zaprzeczony przez słówko nie, a dodatkowo w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego alternatywa. Wówczas zalecany jest zapis rozłączny.

Przykłady poprawnej pisowni

Słyszałaś, że jakaś dziewczyna chciała poderwać Tomka? Dobrze, że pozostał nieczuły na jej wdzięki.
Zachowałeś się jak nieczuły, zimny drań.
Ojciec był nieczuły na krzyk i łzy córki, proszącej o zakup kolejnej lalki.


Poprawna pisownia

nie czuły

Poprawna pisownia, znaczenie: nie czuły to z kolei konstrukcja złożona z partykuły nie oraz czasownika czuć, odmienionego w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie przeszłym. Czuć to inaczej: odbierać różnorodne wrażenia psychiczne, a także odbierać bodźce za pomocą zmysłu smaku, dotyku lub węchu. Czasownik ten często występuje w połączeniu z zaimkiem zwrotnym się, tworząc konstrukcję czuć się, oznaczającą: mieć jakiś nastrój, odczucie bądź samopoczucie. Omawiane wyrażenie należy zawsze zapisywać osobno, w myśl zasady nakazującej rozłączny zapis partykuły nie z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Po latach małżeństwa okazało się, że mój obecny mąż to już nie czuły, wesoły facet, za którego wyszłam.
Jego ojciec to nie czuły, troskliwy mentor, a prawdziwy tyran.
Żadna z dziewczynek nie poszła dziś do szkoły, ponieważ nie czuły się dobrze.
Marty i Kasi dziś nie będzie – nie czuły się na siłach, by podchodzić do pierwszego terminu kolokwium.