Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń. Pamiętaj przy tym, że znacznej większości przypadków poprawną formą tego przyimka będzie zza. Powstał on na drodze połączenia z oraz za, tworząc nierozdzielny zrost językowy, dlatego zawsze należy go zapisywać jako jedno słowo – wyjątkiem jest pojedyncza, opisana niżej sytuacja.
Zza informuje nas o tym, iż coś jest wyjmowane, wychodzi, wyjeżdża lub wylatuje z miejsca, które znajduje się za innym przedmiotem lub budynkiem, opisanym w wypowiedzi.

Poprawna pisownia

z za

Pisownia poprawna jedynie w znaczeniu zbyt używane w funkcji przysłówka, zobacz przykład.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek wyrósł z za małych spodni.


Poprawna pisownia

zza

Poprawna pisownia, znaczenie: spoza czegoś; poprzez coś (przyimek).

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek wyszedł zza budynku i w końcu było go widać.
Dziewczyna wychynęła ostrożnie zza rogu budynku, by upewnić się, że nikt jej nie śledził przez dotychczasową drogę.
Jasiu, wyjmij największy garnek zza tej maszynki do mielenia, która jest w pudełku i postaw go na stole.
Michał zawsze wyjeżdża na motorze bardzo ostrożnie zza dużej ciężarówki, aby nie spowodować wypadku.