Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

z za

Pisownia poprawna jedynie w znaczeniu „zbyt” używane w funkcji przysłówka, zobacz przykład.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek wyrósł z za małych spodni.


Poprawna pisownia

Zza

Poprawna pisownia, znaczenie: spoza czegoś; poprzez coś (przyimek).

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek wyszedł zza budynku i w końcu było go widać.