Niepoprawna pisownia

pleps

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

plebs

Poprawna pisownia, znaczenie: plebs to rzeczownik określający społeczność ludzi niewykształconych oraz raczej niezamożnych, którzy mają obojętny stosunek do kultury. W dawnej Polsce była to warstwa społeczna, która nie należała do stanu szlacheckiego, natomiast w starożytnym Rzymie plebsem określało się obywateli wolnych, jednakże nieposiadających pełni praw politycznych.
Jedyną poprawną wersją zapisu powyższego słowa jest ta uwzględniająca głoskę b. Błędny zapis przez p może wynikać z uproszczeń, do których dochodzi podczas artykulacji – prościej jest bowiem wymówić bezdźwięczne p niż dźwięczne b.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz jak zachowuje się ten plebs – tylko śmiecą, niczego po sobie nie posprzątają.
To sprawy nasze i naszego dworu, plebs nie powinien nic o nich wiedzieć.
Jeżeli plebs zbuntuje się przeciwko władzy, trzeba go będzie skutecznie uciszyć.