Poprawna pisownia

muł

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, który w języku polskim ma kilka znaczeń. Nazywamy tak zwierzę, będące mieszańcem ogiera osła i klaczy konia. Mówimy tak również na grząski grunt, naturalnie osadzający się na dnie zbiorników wodnych. Mułem nazywamy także niekiedy osobę powolną, nierozgarniętą, ale też upartą i niechętną do zmiany swoich przekonań i stylu życia.
Niezależnie od kontekstu zdania, rzeczowników muł zawsze zapisujemy przez u otwarte. Poniekąd jest to uzasadnione etymologią tego wyrazu, ponieważ w języku łacińskim terminem mulus określano właśnie muła (zwierzę), z kolei muł jako osad rzeczny wywodzi się z prasłowiańskiego mulъ.

Przykłady poprawnej pisowni

W szkole podstawowej dzieci były dla mojego syna bardzo niemiłe, często nazywali go mułem i osłem.
Muł rzeczny bardzo ubrudził mi nogi, będę musiała wieczorem je porządnie wyszorować.
Na tych terenach muł bywa tak grząski, że nawet najlepsze samochody terenowe mogą go nie pokonać.


Niepoprawna pisownia

mół

Niepoprawna pisownia