Poprawna pisownia

nie uważacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuważacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieuwarzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie uwarzacie

Niepoprawna pisownia