Choć oba wyrażenia pochodzą od tego samego rzeczownika, nie należy stosować ich wymiennie, gdyż każdy z nich stanowi formę odmienioną w innym przypadku. Wyrazem bazowym jest tutaj część – rzeczownik określający fragment jakiejś całości, a także (w mechanice) urządzenie elektryczne albo mechaniczne, które działa w konkretny sposób i jest przeznaczone do pracy wewnątrz innego urządzenia lub też we współpracy z nim. Zapoznaj się z opisami każdej z form, a także praktycznymi przykładami ich użycia w zdaniach. Gdyby nasze materiały okazały się niewystarczające pamiętaj o możliwości zadania pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

częścią

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz częścią to rzeczownik bazowy, który został odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Zwróćmy uwagę na jego końcówkę – warto zapamiętać, że w języku polskim rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki i imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Od dziś jesteś częścią naszej małej społeczności – witaj.
Mam problem z jedną częścią tego zadania, zupełnie nie mogę jej zrozumieć.
Morze Północne jest częścią Oceanu Atlantyckiego.


Poprawna pisownia

częściom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie częściom to z kolei forma odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Tego typu postacie deklinacyjne powinny być zawsze zakończone głoskami om.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki częściom wykonanym z aluminium, rower ten jest znacznie lżejszy niż większość innych.
Dzięki nowym częściom silnika, mój samochód zyskał sporo prędkości.
Swoje roboty można w każdej chwili zmodyfikować – wszystko dzięki wymiennym częściom.