Niepoprawna pisownia

dąrzenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dążenie

Poprawna pisownia