Niepoprawna pisownia

na brali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nabrali

Poprawna pisownia