Poprawna pisownia

małomówność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

małomuwność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mało mówność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mało-mówność

Niepoprawna pisownia