Poprawna pisownia

dałoby mi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dałobymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dało by mi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dało bymi

Niepoprawna pisownia