Obie przedstawione poniżej formy pisowni są poprawne, ale ich znaczenie jest różne, stąd nie można ich używać wymiennie. Zapoznaj się z objaśnieniami i przykładami, aby móc wybrać właściwą pisownię.

Poprawna pisownia

nie zainteresowana

Poprawna pisownia, znaczenie: zapis rozłączny jest poprawną formą pisowni w przypadku, gdzie partykuła nie oznacza zaprzeczenie lub przeciwieństwo.

Przykłady poprawnej pisowni

Wydawało się, że Karolina jest nie zainteresowana Kamilem, ale ona tak naprawdę żywi do niej głębsze uczucie.
Sądziłam, że jesteś nie zainteresowana sytuacją w szkole, ale pokazałaś pazury, bo byłaś wściekła.
Właściciel lokalu pozostawał nie zainteresowany sprzedażą mocnego alkoholu, ale piwa już tak!


Poprawna pisownia

niezainteresowana

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niezainteresowana oznacza sytuację, którą ktoś nie jest zaciekawiony. Synonimem jest wyraz obojętny. Pojęcie niezainteresowana to antonim wyrazu zainteresowana. Gramatycznie słowo to jest przymiotnikiem w stopniu równym. Zgodnie z tym, reguła ortograficzna dotycząca pisowni partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym, mówi, że zawsze jest to pisownia łączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Kamila jest niezainteresowana znajomością z Karoliną.
Ty naprawdę jesteś niezainteresowana sytuacją w szkole twojej córki.
Po raz pierwszy nasz pies jest niezainteresowana kotem – znajdą.