Niepoprawna pisownia

czy żbyśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czyżbyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czyszbyśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyrzbyśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyżwyśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyż byśmy

Niepoprawna pisownia