Niepoprawna pisownia

opiekunicza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opiekuńcza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opjekuńcza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opiekóńcza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obiekuńcza

Niepoprawna pisownia