Niepoprawna pisownia

prubuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

próbuje

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz próbuje to czasownik, który oznacza podejmowanie się wysiłku, staranie, które może prowadzić do różnych wyników. Zazwyczaj mówimy w ten sposób, kiedy nie potrafimy przewidzieć wyniku.
Czasownik próbuje występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Musi być zapisywany przez ó, ponieważ wywodzi się od niemieckiego słowa Probe. Jednocześnie posiada także pokrewny wyraz probierczy, w którym następuje wymiana ó na o, wpływająca na pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

Stasiek z całych sił próbuje prześcignąć w nauce Tomka, ale nadal mu się to nie udało.
Kiedy tylko Zosia próbuje wykonać tę operację na komputerze, on samoistnie się restartuje.
Wanda próbuje dostać się do najlepszej szkoły w Warszawie, ale nie ma pewności, czy jej się uda.