Poprawna pisownia

porządek

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo porządek należy zapisywać przez rz. Wynika to z faktu, że występuje w nim cząstka rząd, warunkująca pisownię. Słowo rząd należy z kolei zapisywać przez rz z powodów historycznych, gdyż wywodzi się ono od staropolskiego wyrazu riad.
Porządek oznacza zorganizowanie, brak bałaganu, ład. Odnosić może się do wyglądu danego pomieszczenia, ale także ogólnej sytuacji i dobrej organizacji pracy w danej firmie. W architekturze stosowane w kontekście harmonijnego zestawienia elementów.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy styl w architekturze ma swoich zwolenników, ale ja najbardziej lubię porządek dorycki.
W nowym domu Joanny panował porządek, który zawdzięczała staraniom całej swojej rodziny.
W swojej firmie musisz zadbać przede wszystkim o porządek, inaczej każdy będzie się lenił.


Niepoprawna pisownia

pożądek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porzondek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

posządek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porzątek

Niepoprawna pisownia