Niepoprawna pisownia

cztero-drzwiowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czterodrzwiowe

Poprawna pisownia, znaczenie: posiadające czworo drzwi.


Niepoprawna pisownia

czterodżwiowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czterodrzwjowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cztero drzwiowe

Niepoprawna pisownia