Poprawna pisownia

połóż

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik położyć odmieniony w trybie rozkazującym. Jego znaczenie to: umieścić coś gdzieś, zmienić pozycję kogoś lub czegoś z pionowej na poziomą, dać komuś miejsce do spania, ale także ciężko ranić lub zabić kogoś po uprzednim strzeleniu do niego oraz pokryć czymś jakąś powierzchnię (na przykład położyć farbę na ścianę).
W języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca zapis ó w momencie gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku bierzemy pod uwagę bezokolicznik położyć, w którym ó będzie wymieniało się na o. Z kolei pisownia przez ż musi być po prostu przez nas zapamiętana, gdyż w polszczyźnie nie istnieje reguła, mogąca ją konkretnie uzasadnić.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz być bardzo zmęczona. Połóż się na chwilę i zdrzemnij.
O, zrobiłaś mi zakupy, dziękuję! Połóż je na stole, za moment się nimi zajmę.
Jeśli nie będzie mnie już w pracy, połóż po prostu raport na moim biurku, dobrze?


Niepoprawna pisownia

połuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połórz

Niepoprawna pisownia