Obie przedstawione formy tj. miną (przez ą), jak również minom (przez om) są poprawne, ale trzeba podkreślić, że oznaczają zupełnie różne słowa (nie znaczą tego samego), dlatego też nie należy ich używać wymiennie! Wybór poprawnej pisowni zawsze zależy od kontekstu danego zdania, jednak częściej poprawną formą będzie miną (przez ą). Zobacz poniższe przykłady i przeczytaj definicję każdego z tych znaczeń, a następnie samodzielnie podejmij decyzję.

Poprawna pisownia

miną

Poprawna pisownia, narzędnik liczby pojedynczej słowa mina (znaczenie: wyraz twarzy lub ładunek materiału wybuchowego umieszczony w ziemi) lub 3 os. liczby mnogiej słowa minąć (aspekt dokonany słowa mijać, znaczenie: przechodzić, przejeżdżać obok kogoś, czegoś; upłynąć, przeminąć; ustać, ustąpić, wygasnąć).

Przykłady poprawnej pisowni

Złe czasy w końcu miną i przyjdzie po nich poprawa sytuacji.
Z taką miną nie zrobię Ci tego zdjęcia, musisz się uśmiechnąć!


Poprawna pisownia

minom

Poprawna pisownia, celownik liczby mnogiej słowa mina (znaczenie: wyraz twarzy lub ładunek materiału wybuchowego umieszczony w ziemi).

Przykłady poprawnej pisowni

Sierżant przyglądał się minom, które leżały w magazynie wojskowym i niebawem miały zostać przetransportowane.
Dzięki minom, które są umieszczone na tym obszarze piechota wroga nie zaryzykuje wtargnięcia na nasz teren.