Niepoprawna pisownia

nie zawodny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezawodny

Poprawna pisownia