Niepoprawna pisownia

nie godności

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niegodności

Poprawna pisownia