Poprawna pisownia

amplituda

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia amplituda najczęściej używa się w matematyce, fizyce i meteorologii. Odnosi się ono do cech i funkcji zmieniających się periodycznie. Oznacza największe, charakterystyczne wychylenia, które służą między innymi do opisywania funkcji i prowadzenia na nich operacji matematycznych. Można nazwać tak również połowę wartości między maksimum a minimum. Amplituda to także nazwa skali lub zakresu.
Słowo amplituda poprawnie zapisuje się przez u. Zostało ono zaczerpnięte z języka łacińskiego, gdzie zapisuje się jako amplitudo, co oznacza obszerność albo przestronność. Ponieważ jest to wyraz pochodzenia obcego, zachowano jego oryginalną pisownię z u.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, jaka może być maksymalna amplituda sinusoidy, ani jak narysować jej wykres. Pomożesz mi?
Powiesz mi, dlaczego prąd zmienny ma swoją amplitudę? Zupełnie nie rozumiem zagadnień z fizyki.
Największą amplitudę temperatur powietrza w województwie dolnośląskim odnotowano w marcu.


Niepoprawna pisownia

amplitóda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

amblituda

Niepoprawna pisownia