Oba wyrażenia niesprawny oraz nie sprawny są zapisane prawidłowo, należy jednak wziąć pod uwagę, że o ich poprawności świadczy kontekst, w jakim zostały użyte.

Poprawna pisownia

nie sprawny

Poprawna pisownia, znaczenie: partykułę nie zapisujemy oddzielnie, kiedy chcemy pokazać zaprzeczenie i podkreślić różnicę, wynikającą z zastosowanych określeń. W tym kontekście nie sprawny musi zostać użyte w formie czasownikowej i zostać zestawione z innym określeniem, uzupełniającym znaczenie tego wyrażenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten telewizor jest nie sprawny, ale wręcz idealnie działający, nie spodziewałem się tego po tak starym urządzeniu.
Ten piłkarz jest niesamowicie wysportowany, a nie sprawny, ma przy tym niezwykła kondycję i siłę.
Twój organizm jest nie sprawny, ale wręcz perfekcyjnie działający, nie mogę uwierzyć, że jesteś po operacji.


Poprawna pisownia

niesprawny

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim istnieje reguła, która mówi, że przymiotniki w stopniu równym, przed którymi występuje partykuła nie, należy zapisywać łącznie. Tak jest w przypadku słowa niesprawny.
Słowa niesprawny można używać w odniesieniu do urządzenia, które nie działa albo uległo częściowemu uszkodzenia i z tego powodu nie pracuje poprawnie, bądź jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Odnosić się ono może również do człowieka albo zwierzęcia, które jest niepełnosprawne w stopniu znacznym lub częściowym. Może również oznaczać złe funkcjonowanie danej instytucji.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten agregat prądotwórczy jest niesprawny, albo musimy go zanieść do serwisu, albo kupić nowy.
Niesprawny samochód nie powinien być używany, tylko naprawiony, bo może być przyczyną utraty zdrowia lub życia.
Niestety, telewizor był niesprawny, dlatego musieliśmy go odnieść do sklepu. Na szczęście wymienili go na nowy i działa bez zarzutu.