Niepoprawna pisownia

nie sprawny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesprawny

Poprawna pisownia